CD DÒNG SÔNG ĐỨNG LẠI-Tình Khúc Vũ Đức Nghiêm – Phạm Anh Dũng 2
.
1. Vùng Trời Kỷ Niệm (nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm) Vi Thảo
2. Thì Thầm (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Hoàng Quân
3. Khúc Ca Dịu Dàng (nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm) Quỳnh Lan
4. Xuân Mong Anh Về (thơ Trần Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Bảo Yến
5. Mimosa (nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm) Xuân Phú
6. Mưa Sầu La Seine (thơ Miên Du Đà Lạt, nhạc Phạm Anh Dũng) Mai Thiên Vân
7. Tình Khúc Mùa Thu (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Khải Ca
8. Như Nắng Thu Tàn (nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm) Quỳnh Lan
9. Hôn Tóc Chiêm Bao (thơ Huệ Thu, nhạc Vũ Đức Nghiêm) Mai Thiên Vân
10. Trao Người Tình Bạc Lòng (nhạc và lời Vũ Đức Nghiêm) Hoàng Quân
11. Hà Nội Phố (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Hương Giang
12. Dòng Sông Đứng Lại (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan
.
Hòa âm: Quốc Dũng, Quang Đạt – Cover Design: Michael Quách
.

LIÊN LẠC:

Vũ Đức Nghiêm: ndvu1930@yahoo.com
Phạm Anh Dũng: phamanhdung1@yahoo.com

.

NGHE VÀI BẢN NHẠC TRONG CD:

Vùng Trời Kỷ Niệm (Vũ Đức Nghiêm): Vi Thảo hát:  https://app.box.com/s/bsnkgdiq24ziy5t6kqcc
Hà Nội Phố (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Hương Giang hát:  https://app.box.com/s/ueju7doardmqfacneeek
Khúc Ca Dịu Dàng (Vũ Đức Nghiêm) Quỳnh Lan hát:  https://app.box.com/s/i5x99ne9x5bdd2kbg97r
Dòng Sông Đứng Lại (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát:  https://www.box.com/s/e49cebfdeb6a4c51abd6

.
XEM VIDEO:
(âm thanh nghe tạm thôi vì từ YouTube)

Dòng Sông Đứng Lại (thơ Trần Mộng Tú, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát, Quý Denver thực hiện video: http://www.youtube.com/watch?v=6IZV6qhtHUs
Như Nắng Thu Tàn (Vũ Đức Nghiêm) Quỳnh Lan hát, LeNguyen DaLat thực hiện video: https://www.youtube.com/watch?v=7d3nKdBAp2U

Advertisements