CD Với Quỳnh

df8c0-vq-sf

Chi tiết:
CD Với Quỳnh – Tiếng Hát Quỳnh Lan
14 Tình Ca Phạm Anh Dũng
phổ thơ Phạm Ngọc

Ca sĩ:
Quỳnh Lan, Quang Minh và Khắc Dũng)

Hòa âm:
Quốc Dũng, Nguyễn Quang và Quang Đạt

Phát hành:
Bích Thu Vân Records
9200 Bolsa Ave. Ste 137-138
Westminster, CA 92683
(714)897-4519

Advertisements