Tình Bỗng Khói Sương (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng)

Video Bảo Yến hát (Quốc Dũng hòa âm) trên đài truyên hình Việt Nam năm 2005

mp3-320 Bảo Yến hát, Quốc Dũng hòa âm (CD Tình Bỗng Khói Sương)

TBKS-sF

 

mp3-320 Vương Đức Hậu hát, Thanh Lâm hòa âm (CD Yêu Em Và Yêu Em)

 BiaYeuEmVaYeuEmFront

Advertisements