Bài hát viết tặng hương hồn Mẹ hiền kính yêu:

“Tiếng ca mẹ hiền trên vùng đất ngoan
Lãng quên cuộc đời đầy những ưu phiền
Rồi lời hát ngát xanh màu thiên thu …”

ai khi lìa trần cũng sẽ về với vòng tay Mẹ 

MeRuCon

Mẹ Ru Con (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Hoàng Quân hát:
https://soundcloud.com/phamanhdung/m-ru-con-ph-m-anh-d-ng-ho-ng

Mẹ Ru Con (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Ý Lan hát:
Advertisements