“…Mây đem giấc mơ ngàn ngập tràn nắng thơ
Mưa đưa lá thu vàng để tàn cánh hoa
Chơi vơi phím tơ đàn dạo lòng nao nao
Mùa thu mưa bay hoa rụng vương vương tà áo
Ngàn thu mưa rơi lệ nhòa vương vấn hồn anh …”

Gọi Mùa Thu Mơ (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Duy Trác hát, Duy Cường hòa âm:  

Nghe Nhạc:
mp3-128: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-mua-thu-mo-pham-anh-dung-duy-trac.-yiDcDT6OM.html
mp3-320: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/goi-mua-thu-mo-duy-trac.KrX1Dc8D27xj.html
mp3 và lyrics: http://hathaykhongbanghayhat.org/node/3702

Xem video:
Quý Denver: https://www.youtube.com/watch?v=7nw1lrzZdrA
NHT: https://www.youtube.com/watch?v=I6CZurHLGuA
Nguyễn Thu Hoa: https://www.youtube.com/watch?v=wwn-96Nn4Fs
Phan Tuấn Đạo: https://www.youtube.com/watch?v=Sg_Bglg07fE

Bản nhạc có notes (Duy Cường viết hợp âm Tây Ban Cầm)
http://www.saigonline.com/phamanhdung/MP3/GoiMuaThuMo.php

Bài hát sáng tác năm 1990, thu thanh 1992, được phát thanh nhiều lần qua đài phát thanh ở Houston, Texas và đài Little Sài Gòn ở Orange County, California và một thời gian được dùng làm nhạc hiệu mở đầu cho chương trình âm nhạc của Phạm Long

Bài hát trích từ CD Đưa Người Về Phương Đông-Tình Ca Phạm Anh Dũng, Duy Cường hòa âm, Khánh Trường vẽ hình bìa, phát hành 1993 và tái bản 2013, mời nghe thêm nhạc trong CD và đọc bài viết của Judy Hallberg một giáo sư âm nhạc Hoa Kỳ (phần Việt ngữ Mai Tuyết Ánh dịch):
https://phamanhdung.wordpress.com/2014/02/13/cd-dua-nguoi-ve-phuong-dong/

NaiVang

Advertisements