Thơ Hồng Thủy phổ nhạc

văn thi sĩ Hồng Thủy – Em Và Nỗi Nhớ Khôn Nguôi (thơ Hồng Thủy, nhạc Nguyễn Ánh 9)Cám ơn … Continue reading Thơ Hồng Thủy phổ nhạc