Liên Lạc

phamanhdung1@yahoo.com

2 thoughts on “Liên Lạc”

  1. Sâm, Nguyễn Văm said:

    Nghe nhạc của PAD thấy thích quá. Làm nhạc có hồn ghê! Mà lại sáng tác đều đều nữa. Chúc anh PAD sáng tác mạnh và không mất hồn nhạc..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s