Phạm Anh Dũng hát

Buồn Nào Như Lá Bay (nhạc và lời Hoàng Khai Nhan) Phạm Anh Dũng hát, Bảo Phúc hòa âm:

Cho Tôi Xin Bàn Tay (nhạc và lời Phạm Trọng) Phạm Anh Dũng đàn hát (click vào hình Phạm Trọng để nghe):

Miên Khúc (nhạc và lời Ngô Thụy Miên) Phạm Anh Dũng hát (click vào hình Ngô Thụy Miên  để nghe):

Lẻ Loi (nhạc Nguyễn Minh Châu, lời Mỹ Ngọc) Phạm Anh Dũng đàn hát (click vào hình Nguyễn Minh Châu để nghe):

1 thought on “Phạm Anh Dũng hát”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s