Phạm Anh Dũng hát

Tờ Đó Khôn Nguôi (Tuấn Khanh) Phạm Anh Dũng đàn hát

Buồn Nào Như Lá Bay (nhạc và lời Hoàng Khai Nhan) Phạm Anh Dũng hát, Bảo Phúc hòa âm, Hoàng Khai Nhan làm video

Cho Tôi Xin Bàn Tay (nhạc và lời Phạm Trọng) Phạm Anh Dũng đàn hát

Miên Khúc (nhạc và lời Ngô Thụy Miên) Phạm Anh Dũng hát, Đào Cận làm video:

Lẻ Loi (nhạc Nguyễn Minh Châu, lời Mỹ Ngọc) Phạm Anh Dũng đàn hát
Em Đi Rồi (Lê Tín Hương) Phạm Anh Dũng hát, Hà Hùng làm video
Tình Tự Mùa Xuân (Từ Công Phụng) Phạm Anh Dũng đàn hát, Phú Hùng làm video

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s