Phạm Anh Dũng viết, biên soạn

2010

CLICK VÀO LINK ĐỂ XEM BÀI (XẾP TẠM THEO VẦN ABC)

Ánh Đèn Mầu
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/24/anh-den-mau-pham-anh-dung/

Cảm Nghĩ Về Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/26/cam-nghi-ve-to-khuc-bay-chim-bo-xu-pham-anh-dung/

Hoàng Trọng (1922-1998)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/25/hoang-trong-vua-tango-1922-1998-pham-anh-dung/

Hùng Lân (1922-1986)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/13/hung-lan-1922-1986/

Kim Dung Giả
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/04/kim-dung-gia-pham-anh-dung/

Lê Thương (1914-1996)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/08/le-thuong/

Mai Hương, Người Nhặt Cánh Sao Rơi
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/26/mai-huong-nguoi-nhat-canh-sao-roi/

Mắt Xanh Trong Tình Ca
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/31/mat-xanh-trong-tinh-ca-pham-anh-dung/

Mùa Thu Đoàn Chuẩn-Từ Linh
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/23/mua-thu-doan-chuan-tu-linh/

Nếu Anh Còn Trẻ
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/06/neu-anh-con-tre-pham-anh-dung/

Nguồn Gốc Của Mộng Dưới Hoa
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/02/nguon-goc-cua-mong-duoi-hoa-pham-anh-dung/

Ngựa trong Âm Nhạc Việt Nam
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/04/ngua-trong-am-nhac-viet-nam/

Ổi, Chị Và Em
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/25/chi-va-em-pham-anh-dung/

Quái Kiệt Trần Văn Trạch (1924-1994)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/25/quai-kiet-tran-van-trach-1924-1994-pham-anh-dung/

Tết Trung Thu
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/14/tet-trung-thu/

Tiếng Hát Nửa Vời (Trần Trịnh)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/19/tieng-hat-nua-voi-tran-trinh-pham-anh-dung/

Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/22/tinh-chi-dep-khi-con-dang-do-pham-anh-dung/

Trọng Khương, Người Nghệ Sĩ Lãng Tử
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/08/trong-khuong/

Tưởng Nhớ Vũ Duy Hiển
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/24/tuong-nho-vu-duy-hien-pham-anh-dung/

Vài Kỷ Niệm Với Duy Trác
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/03/vai-ky-niem-voi-duy-trac-pham-anh-dung/

Vertigo
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/05/vertigo/

2 thoughts on “Phạm Anh Dũng viết, biên soạn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s