Phạm Anh Dũng viết, biên soạn

2010

CLICK VÀO LINK ĐỂ XEM BÀI (XẾP TẠM THEO VẦN ABC)

*

Ánh Đèn Mầu
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/24/anh-den-mau-pham-anh-dung/

Cảm Nghĩ Về Tổ Khúc Bầy Chim Bỏ Xứ
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/26/cam-nghi-ve-to-khuc-bay-chim-bo-xu-pham-anh-dung/

Chị Dung
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/07/07/chi-dung/

Chuyện Chiếc Đàn Vĩ Cầm Cũ
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/01/21/chuyen-chiec-dan-vi-cam-cu/

Duyên Anh Và Tôi
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/01/04/duyen-anh-va-toi/

Evita Perón
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/23/evita-peron-pham-anh-dung/

Gửi Người Dưới Mộ, Việt Dzũng
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/20/gui-nguoi-duoi-mo-viet-dzung/

Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, thơ & nhạc
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/01/05/hoang-ngoc-quynh-giao/

Hoàng Trọng (1922-1998)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/25/hoang-trong-vua-tango-1922-1998-pham-anh-dung/

Hùng Lân (1922-1986)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/13/hung-lan-1922-1986/

Kim Dung Giả
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/04/kim-dung-gia-pham-anh-dung/

Lê Thương (1914-1996)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/08/le-thuong/

Mai Hương, Người Nhặt Cánh Sao Rơi
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/26/mai-huong-nguoi-nhat-canh-sao-roi/

Mắt Xanh Trong Tình Ca
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/31/mat-xanh-trong-tinh-ca-pham-anh-dung/

Màu Sắc Thiếu Nữ Và Phong Cảnh / Tâp 100 Tranh Nguyễn Sơn
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/27/mau-sac-thieu-nu-va-phong-canh-nguyen-son/

Mùa Thu Đoàn Chuẩn-Từ Linh
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/23/mua-thu-doan-chuan-tu-linh/

Nếu Anh Còn Trẻ
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/06/neu-anh-con-tre-pham-anh-dung/

Nhạc Viết Từ Bài Thơ Một Mùa Đông Của Lưu Trọng Lư
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/12/01/nhac-viet-tu-bai-tho-mot-mua-dong-cua-luu-trong-lu-pham-anh-dung/

Nguồn Gốc Của Mộng Dưới Hoa
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/02/nguon-goc-cua-mong-duoi-hoa-pham-anh-dun

Ngựa trong Âm Nhạc Việt Nam
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/08/04/ngua-trong-am-nhac-viet-nam/

Ổi, Chị Và Em
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/25/chi-va-em-pham-anh-dung/

Quái Kiệt Trần Văn Trạch (1924-1994)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/25/quai-kiet-tran-van-trach-1924-1994-pham-anh-dung/

Quỳnh Về Trong Đêm Vắng
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/15/quynh-ve-trong-dem-vang/

Rượu Hồng Đào Chưa Nhấm Đà Say
https://phamanhdung.wordpress.com/2023/01/05/ruou-hong-dao-chua-nham-da-say/

Tết Trung Thu
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/14/tet-trung-thu/

Thơ Nhạc Toàn Phong-Nguyễn Xuân Vinh
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/03/20/tho-nhac-toan-phong-nguyen-xuan-vinh/

Tiếng Hát Nửa Vời (Trần Trịnh)
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/19/tieng-hat-nua-voi-tran-trinh-pham-anh-dung/

Tiếng Hát Thu Vàng
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/02/01/tieng-hat-thu-vang/

Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/10/22/tinh-chi-dep-khi-con-dang-do-pham-anh-dung/

Tranh & Nhạc, Quỳnh, Nguyễn Sơn & Phạm Anh Dũng
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/22/tranh-quynh-nguyen-son/

Trọng Khương, Người Nghệ Sĩ Lãng Tử
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/07/08/trong-khuong/

Tưởng Nhớ Vũ Duy Hiển
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/24/tuong-nho-vu-duy-hien-pham-anh-dung/

Vài Kỷ Niệm Với Duy Trác
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/09/03/vai-ky-niem-voi-duy-trac-pham-anh-dung/

Vàng Hương Mộng Ngọc
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/23/vang-huong-mong-ngoc-pham-anh-dung/

Vân Châu: Người Hát Tình Ca Có Tấm Lòng Vàng
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/12/02/van-chau-nguoi-hat-tinh-ca-co-tam-long-vang-pham-anh-dung/

Vertigo
https://phamanhdung.wordpress.com/2021/11/05/vertigo/

Viết Ngắn Về Dạ Lan Người Vừa Qua Đời
https://phamanhdung.wordpress.com/2022/10/21/viet-ngan-ve-da-lan-nguoi-vua-qua-doi-2/

2 thoughts on “Phạm Anh Dũng viết, biên soạn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s