Phạm Anh Dũng viết

Vàng Hương Mộng Ngọc: về Hoàng Ngọc Quỳnh Giao

Ánh Đèn Màu: về bài Ánh Đèn Màu (Charlie Chaplin-Nguyễn Xuân Mỹ)

Nếu Anh Còn Trẻ: về bài thơ nhạc Nếu Anh Còn Trẻ-Tình Cầm (Hoàng Cầm-Phạm Duy)

Mùa Thu Đoàn Chuẩn: viết mùa Thu 2001 khi Đoàn Chuẩn qua đời

Hoàng Trọng

Lê Thương

Mai Hương: tiếng hát Mai Hương

Quái Kiệt Trần Văn Trạch: về ca nhạc sĩ Trần Văn Trạch

Nguồn Gốc Mộng Dưới Hoa: về nhạc phẩm Mộng Dưới Hoa (Phạm Đình Chương-Đinh Hùng)

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s