Nhạc Quỳnh – Phạm Anh Dũng

Đêm Xuân, Nghe Nhạc Quỳnh Phạm Anh Dũng (Lê Hữu)
https://phamanhdung.wordpress.com/2014/02/25/dem-xuan-nghe-nhac-quynh-pham-anh-dung/

Nghe liên tiếp cả 12 bài nhạc Quỳnh Phạm Anh Dũng:
.
Nghe từng bài 12 Bài Nhạc Quỳnh Phạm Anh Dũng
Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Trần Thái Hòa hát, Tùng Châu hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:
Hoài Mong (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Vĩnh Phúc) Ẩn Lan hát, Nguyễn Hữu hòa âm, Hoàng Khai Nhan video :
Như Đóa Dạ Quỳnh (thơ Trường Đinh, nhạc Phạm Anh Dũng) Hoàng Quân hát, Quốc Dũng hòa âm, Đào Cận video:
Quỳnh Lan (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát, Quang Đạt hòa âm,  Hoàng Khai Nhan video:
Tiếng Hát Liêu Trai (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Bảo Yến hát, Quang Đạt hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:
Quỳnh Lệ (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng)  Quỳnh Lan hát, Nguyễn Quang hòa âm, Phạm Ngọc video:
Nụ Quỳnh Rướm Máu (thơ Đông Quỳnh, nhạc Phạm Anh Dũng) Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm, Tống Phước Cường video:
Quỳnh ( (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Vân Châu hát, Quốc Thành hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:
Quỳnh Thi (thơ Vương Ngọc Long,  nhạc Phạm Anh Dũng) Hạnh Nguyên hát, Quốc Dũng hòa âm, Đào Cận video::
Đêm Nguyệt Quỳnh ( (thơ Vương Ngọc Long,  nhạc Phạm Anh Dũng) Xuân Thanh hát, Giang Đông hòa âm, Xuân Thanh video:
Người Yêu Dấu Mang Tên Một Loài Hoa (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Vĩnh Phúc)  Quang Đạt hòa âm, Hùng Hà video:
Dạ Khúc-Bài Nhạc Quỳnh Cuối Cùng (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Thu Vàng hát, Martino Studio hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Dạ Quỳnh Hương (thơ Hoàng Ngọc Quỳnh Giao, nhạc Phạm Anh Dũng) Ý Lan hát, Đồng Sơn hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Tiếng Hát Liêu Trai (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Bảo Yến hát, Quang Đạt hòa âm, Kim Tuấn phối âm, Hoàng Khai Nhan video:

Hoài Mong (nhạc Phạm Anh Dũng, lời Vĩnh Phúc)Ẩn Lan hát, Nguyễn Hữu hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Quỳnh Lan (thơ Phạm Ngọc, nhạc Phạm Anh Dũng) Quỳnh Lan hát, Quang Đạt hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Quỳnh (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Diệu Hiền hát, Quang Ngọc hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

Dạ Khúc-Bài Nhạc Tình Cuối Cùng (nhạc và lời Phạm Anh Dũng) Lệ Thu hát, Huỳnh Nhật Tân hòa âm, Hoàng Khai Nhan video:

3 thoughts on “Nhạc Quỳnh – Phạm Anh Dũng”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s